Нечаєнко Іван Іванович

0

Місце роботи: Степанківська сільська рада
Посада: депутат і член постійної комісії з питань регулювання земельних відносин і екології
Склад корупційного правопорушення: Нечаєнко І.І., будучи депутатом та членом постійної комісії з питань регулювання земельних відносин і екології Степанківської сільської ради та згідно з п. «б»п.1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»являється суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, на якого покладено обов’язок подачі у строк до 01.04.2012 року декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового контролю, що передбачено п. 1 ст. 12 вказаного вище закону/
Вид покарання (стягнення): Визнати Нечаєнка Івана Івановича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, та призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 170 гривень, 00 копійок.
Дата судового рішення: 2012-06-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.