Серба Роман Романович

0

Місце роботи: Маначинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Волочиська районна рада шостого скликання
Посада: директор, депутат
Склад корупційного правопорушення: Серба Р.Р., обіймаючи посаду директора Маначинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, являючись депутатом Волочиської районної ради шостого скликання, в порушення вимог ч. 1 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», до 01 квітня 2012 року не подав за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, чим скоїв правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Сербу Романа Романовича визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 грн.
Дата судового рішення: 2012-07-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.