Акуленко Ольга Анатоліївна

0

Місце роботи: КП «Сніжне-Міськсвітло»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Акуленко О.А., з 03.03.2006 року працює директором КП «Сніжне-Міськсвітло», яке розташоване по вул. Псковській, буд. 1 в м. Сніжне, тобто, є посадовою особою юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного або місцевого бюджету та відноситься до посадових осіб вказаних в п.п. «а»п.2 ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»і відносно якої на підставі ст. 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»встановлені обмеження щодо роботи близьких осіб. Акуленко О.А. достовірно знаючи, що в її безпосередньому підпорядковуванню знаходиться електромонтер КП «Сніжне-Міськсвітло»Акуленко Микола Федорович, який є її чоловіком, тобто близькою особою, в період з 01.07.2011 року та по теперішній час, не виконала вимоги закону та не усунула обставини, які порушують цю норму закону, у зв’язку з чим у Акуленко О.А., як директора КП «Сніжне-Міськсвітло», та її чоловіком Акуленко М.Ф., який знаходиться в її безпосередньому підпорядкуванні, виникла суперечність між особистими інтересами та її службовими повноваженнями, наявність якої може сплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень, тобто виник конфлікт інтересів.
Вид покарання (стягнення): Визнати винною Акуленко Ольгу Анатоліївну за ст. 172-7 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 170 грн.
Дата судового рішення: 2012-05-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.