Бондаренко Вікторія Валентинівна

0

Місце роботи: ПП «Ронікс»
Посада: заступник комерційного директора
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено в особливо великому розмірі/
Вид покарання (стягнення): Бондаренко Вікторію Валентинівну визнати винною по ст. 191 ч.5 КК України й призначити їй покарання у відповідності зі ст. 69 КК України п'ять років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права займати адміністративно –господарські посади на підприємствах будь-якого виду власності на два роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену Бондаренко Вікторію Валентинівну від відбування призначеного основного покарання, якщо вона протягом трьох років не вчинить нового злочину й виконає покладені на неї судом обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-08-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.