Лесюк Василь Васильович

0

Місце роботи: 
Посада: приватний підприємець
Склад корупційного правопорушення: Лесюк В.В. грубо порушив законодавство про працю а також у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та складанні і видачі завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання 2000 гривень без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (в тому числі і підприємницькою).
Дата судового рішення: 2012-04-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.