Казарян Армен Юрійович

0

Місце роботи: ПП «Атлантіс-Трейд-Плюс»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисне ухиляння від сплати податків, які входять у систему оподатковування, уведених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що привело до фактичного ненадходження в бюджет коштів в особливо великих розмірах; складання, видача службовою особою свідомо неправильних офіційних документів, внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, остаточне покарання визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначивши Казаряну Армену Юрійовичу остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 18000 (вісімнадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у сумі триста шість тисяч (306000) гривень, з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на три роки з конфіскацією всього приналежного йому майна в дохід держави. Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України й на підставі ч. 3 ст. 72 КК України, вирок Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 31.10.2011 року (т. 2 л.буд. 233-237), відповідно до якого Казарян Армен Юрійович засуджений по ст. 212 ч. 3 КК України до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на три роки з конфіскацією майна у власність держави –виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2012-05-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.