Смородін В’ячеслав Іванович

0

Місце роботи: Гаражно-будівельний кооператив «Схід»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень, в інтересах третіх осіб.
Вид покарання (стягнення): СМОРОДІНА В’ячеслава Івановича визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України, та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 3750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (63 750 гривень) з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов’язків, на строк 2 роки. На підставі ч. 4 ст. 53 КК України розстрочити Смородіну В.І. сплату штрафу в розмірі 63 750 гривень, з щомісячною виплатою 5312 гривень 50 копійок протягом 1 рок
Дата судового рішення: 2012-08-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.