Іванов Ігор Владиславович

0

Місце роботи: Військова частина А1727
Посада: начальник команди сторожової охорони – начальник зміни
Склад корупційного правопорушення: Іванов І.В., обіймаючи посаду начальника команди сторожової охорони – начальника зміни військової частини А1727, будучи суб’єктом корупційного правопорушення відповідно до пп. «г»п.1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, з метою отримання неправомірної вигоди, порушив обмеження, передбачені статтею 6 цього Закону, а саме заборону щодо використання своїх службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей при складанні табелю обліку робочого часу на посадових осіб свого підрозділу та на себе діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаючи, що у період з 5.03.2012 року до 5.04.2012 року він перебував у відпустці, вніс завідомо неправдиві відомості до табелю обліку робочого часу 4 зайвих робочих дні ( 32 години), збільшивши таким чином собі заробітну плату за квітень 2012 року, та отримав неправомірну вигоду у сумі 585 грн.90 коп.
Вид покарання (стягнення): Іванова Ігоря Владиславовича визнати винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 172- 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1200,00 грн. (Одна тисяча двісті грн. 00 коп.).
Дата судового рішення: 2012-08-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.