Шамшур Микола Сергійович

0

Місце роботи: Компаніївський РВ УМВС України в Кіровоградській області
Посада: начальник сектору карного розшуку кримінальної міліції
Склад корупційного правопорушення: Перевищення влади, тобто вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом правам, інтересам держави.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст.75 КК України, звільнити засудженого Шамшура Миколу Сергійовича від відбуття покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік. На підставі ст.76 КК України покласти на засудженого Шамшура Миколу Сергійовича виконання таких обов'язків: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-05-17
Номер судового рішення: 1-101/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.