Маркін Володимир Олексійович

0

Місце роботи: Старобільського РВ УМВС України в Луганській області
Посада: Дільничий інспектор міліції сектору дільничних інспекторів міліції
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою, тобто навмисне, в особистих інтересах використання посадовою особою влади, всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, волям і інтересам окремих громадян або державним інтересам, вчинені працівником правоохоронного органа; перевищення влади, тобто навмисне вчинення посадовою особою дій, які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і інтересам окремих громадян, або державним інтересам, які супроводжувалися насильством, що ображають особисту гідність потерпілого; незаконне придбання, виготовлення, зберігання й перевезення наркотичного засобу без мети збуту; незаконне проникнення в житло й незаконне проведення огляду, вчинене посадовою особою із застосуванням насильства; внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Маркіну Володимиру Олексійовичу покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням функцій представника влади строком на 2 роки без конфіскації майна й без штрафу. У відповідності зі ст.54 КК України позбавити Маркіна Володимира Олексійовича спеціального звання –«старший лейтенант міліції».
Дата судового рішення: 2012-03-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.