Гошовський Михайло Миколайович

0

Місце роботи: Гузіївська сільська рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Гошовський М.М. будучи депутатом Гузіївської сільської ради VІ скликання, суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, на якого ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»покладено обов'язок, подачі у строк до 01 квітня 2012 року Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового контролю, станом на 15 травня 2012 троку не подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру як за місцем роботи до Долинського УЕГГ ні до Гузіївської сільської ради у вказаний термін.
Вид покарання (стягнення): Гошовського Михайла Миколайовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого за ч.1 ст. 1726 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 (сто сімдесят) грн.
Дата судового рішення: 2012-05-29
Номер судового рішення: 902/434/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.