Умриш Ірина Йосифівна

0

Місце роботи: Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
Посада: начальник відділу житлового господарства
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, що виразилась у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Умриш Ірину Йосифівну визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, й призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 2 /два/ роки з позбавленням права займати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 1 (один) рік без штрафу. На підставі ст. 75 КК України звільнити Умриш Ірину Йосифівну від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк тривалістю один рік. На підставі ст. 76 КК України зобов’язати Умриш Ірину Йосифівну повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, періодично з’являтися в органи кримінально-виконавчої системи для реєстрації.
Дата судового рішення: 2012-02-16
Номер судового рішення: 1-512/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.