Якобчук Микола Васильович

0

Місце роботи: Сошенська сільська ради Ізяславського району
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Умисно, протиправно використовуючи службові повноваження отримав від громадянина Федукіна Сергія Миколайовича неправомірну вигоду у вигляді продуктів загального вжитку вартістю 100 гривні, за сприяння останньому в уникненні відбування адміністративного стягнення у вигляді 40 годин громадських робіт
Вид покарання (стягнення): Штраф на користь держави в сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди: коробки цукерок «Асорті»та пляшки коньяку «Жан-Жак», загальною вартістю 100 гривень.
Дата судового рішення: 2012-05-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.