Горун Володимир Олексійович

0

Місце роботи: ПВКП «Технецій»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять у систему оподатковування, вчинене посадовою особою підприємства установи, організації, незалежно від форм власності, якщо це діяння спричинило фактичне ненадходження у бюджет або державні цільові фонди засобів в особливо великому розмірі; а також службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, що спричинило тяжкі наслідки /збиток в 250 і більш раз перевищує не оподатковуваний податком мінімум доходів громадян/.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.70 КК України остаточно призначити Горуну В.О. покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з господарською й адміністративно-розпорядчою діяльністю строком на 2 роки. У відповідності зі ст.75 КК України звільнити Горуна В.О. від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробним терміном на 3 роки.
Дата судового рішення: 2012-06-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.