Солтисюк Андрій Петрович

0

Місце роботи: Другий відділ ДВС ЛМУЮ
Посада: головний державний виконавець
Склад корупційного правопорушення: Повторне одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаному з вимаганням хабара
Вид покарання (стягнення): Солтисюка Андрія Петровича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 /п’ять/ років, з позбавленням права обіймати посади в органах державної виконавчої служби на строк 3 /три/ роки. На підставі ст. 54 КК України Солтисюка Андрія Петровича –позбавити рангу державного службовця. На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити Солтисюка Андрія Петровича від відбуття призначеного основного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 3 /три/ роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-06-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.