Нечепоренко Світлана Борисівна

0

Місце роботи: ТОВ «Планета-Смак»
Посада: генеральний директор.
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які спричинили настання тяжких наслідків; зловживання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми своїми повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми посадовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи
Вид покарання (стягнення): пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 2 роки. На підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом повного складання покарань остаточно до відбування призначити 2 роки позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки і штраф в сумі 15300 гривень. На підставі ст. 75 КК України звільнити Нечепоренко С.Б. від відбуття основного покарання у вигляді позбавлення волі якщо вона протягом 2 річного іспитового строку не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-04-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.