Овчарук Ніна Іванівна

0

Місце роботи: Сутковецька сільська рада
Посада: секретар
Склад корупційного правопорушення: Овчарук Н.І., обіймаючи посаду секретаря Сутковецької сільської ради Ярмолинецького району Хмельницької області, являючись посадовою особою органу місцевого самоврядування та будучи суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення відповідно до ст. 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, в порушення вимог ч. 1 ст. 12 вказаного Закону, якою встановлено обов'язкове щорічне до 1 квітня подання за місцем роботи (служби) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, станом на 16.05.2012 р. не подала за місцем роботи зазначену декларацію за 2011 рік.
Вид покарання (стягнення): Овчарук Ніну Іванівну визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-06-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.