Колесник Петро Васильович

0

Місце роботи: Відділ земельних ресурсів в Синельниківському районі Дніпропетровської області
Посада: начальник відділу.
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах особи, що дає хабар, будь-якої дії з використанням службового становища.
Вид покарання (стягнення): КОЛЕСНИК Петра Васильовича визнати винним за ч.3 ст.368 КК України та призначити йому покарання за цією статтею (в редакції 2009 року) із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях з будь-якою формою власності строком на 2 (два) роки та з конфіскацією всього належного йому майна, з ізоляцією засудженого і приміщенням його в кримінально-виконавче установа закритого типу.
Дата судового рішення: 2012-07-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.