Микулянець Ірина Михайлівна

0

Місце роботи: Лабораторія ветсанекспертизи на ринку м. Тячів
Посада: завідуюча
Склад корупційного правопорушення: Микулянець Ірина Михайлівна, перебуваючи на посаді завідуючої лабораторії ветсанекспертизи на ринку м. Тячів, будучи посадовою особою органу державної влади та суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення згідно підпункту «ж»пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», з 1 липня 2011 року по 30 березня 2012 року одночасно займалася підприємницькою діяльністю, отримавши прибуток від підприємницької діяльності в розмірі 2211,28 гривень, чим порушила вимоги щодо сумісництва та суміщення з іншими посадами, передбачені пунктом 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Визнати Микулянець Ірину Михайлівну винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.172-4 ч.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на Микулянець Ірину Михайлівну за ст.172-4 ч.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 900 (дев’ятсот) гривень з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності в розмірі 2211 (дві тисячі двісті одинадцять) гривень 28 копійок в користь держави.
Дата судового рішення: 2012-05-21
Номер судового рішення: 711/5630/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.