Мех Михайло Володимирович

0

Місце роботи: Головне державне управління рибоохорони та регулювання рибальства у Тернопільській області
Посада: начальник відділу охорони водних живих ресурсів та оперативної роботи
Склад корупційного правопорушення: Мех М.В., працюючи начальником відділу охорони водних живих ресурсів та оперативної роботи Головного державного управління рибоохорони та регулювання рибальства у Тернопільській області, будучи посадовою особою органу державної влади, станом на 12 квітня 2012 року не подав за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру за 2011 рік. Таким чином, Мех М.В. порушив вимоги фінансового контролю, встановлені ч.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»за що ч.1 ст.172-6 КУпАП передбачено відповідальність.
Вид покарання (стягнення): Меха Михайла Володимировича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 170 (сто сімдесяти) грн. 00 коп.
Дата судового рішення: 2012-05-21
Номер судового рішення: 1915/7162/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.