Струк Віталій Петрович

0

Місце роботи: Нижньоберезівське лісництво
Посада: старший майстер лісу
Склад корупційного правопорушення: Вчинив неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.
Вид покарання (стягнення): Струка Віталія Петровича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України та призначити покарання –2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих обов’язків на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності строком 2 (два) роки без сплати штрафу. На підставі ст. 75 КК України Струк Віталія Петровича звільнити від відбування покарання у вигляді 2 років позбавлення волі із випробувальним терміном один рік та з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-05-22
Номер судового рішення: 0910/745/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.