Гнатко Тетяна Михайлівна

0

Місце роботи: Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради в м. Кривому Рогу
Посада: Головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.79 КК України звільнити засуджену Гнатко Тетяну Михайлівну від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробним терміном до досягнення її малолітньою дитиною Гнатко Денисом Володимировичем, 03.10.2007 року народження семирічного віку.
Дата судового рішення: 2012-04-02
Номер судового рішення: 1-403/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.