Попсуй Людмила Василівна

0

Місце роботи: Шаулиська сільська рада
Посада: секретар
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою або службовим становищем на користь третіх осіб в супереч інтересам служби; внесення службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання остаточно визначити Попсуй Людмилі Василівні покарання у вигляді 1 (одного) року 6 (шести) місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати посади державних службовців та інші прирівняні до них посади строком на 2 (два) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену Попсуй Людмилу Василівну від відбування основного покарання з випробуванням і встановити їй іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік. На підставі ст. 76 КК України зобов’язати засуджену Попсуй Людмилу Василівну повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2012-03-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.