Волощук Олег Петрович

0

Місце роботи: Приватне підприємство «Бінор»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи – накладну та акт приймання-передачі.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. І ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити Волощуку Олегу Петровичу остаточне покарання у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права здійснювати функції представника влади а також обіймати постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно – розпорядчих чи адміністративно господарських обов'язків, або виконувати такі обов'язки за спеціальним повноваженням строком на один рік.
Дата судового рішення: 2012-05-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.