Поліщук Олена Єгорівна

0

Місце роботи: ПП «Першотравневий жилсервіса «Эвентус»
Посада: Виконуючий обов'язки директора
Склад корупційного правопорушення: Поліщук О.Є. будучи посадовою особою, одержала хабар, поєднаний з вимаганням.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України Поліщук О.Є. від призначеного основного покарання звільнити, якщо вона протягом 2 (двох) років випробного терміну не вчинить нового злочину й виконає покладені на неї обов'язки, передбачені ст.76 КК України.
Дата судового рішення: 2012-05-23
Номер судового рішення: 1-161/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.