Левкович Андрій Євгенович

0

Місце роботи: Жовківський РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області
Посада: начальник.
Склад корупційного правопорушення: Використовуючи свої службові повноваження та пов»язані з цим можливості, з метою отримання неправомірної вигоди для Західної філії ПрАТ «Українсько пожежно-страхова компанія»(код ЄДРПОУ 22340587) неправомірно сприяв такій у здійсненні нею господарської діяльності, що полягала в укладенні договору страхування на суму 4807 грн. 00 коп., за що, в свою чергу, обіцяв ФОП Гапон В.І. через його представника Гапон Р.В. протягом 2012 року не проводити жодних перевірок дотримання протипожежного законодавства.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 4250 грн. 00 коп. (чотири тисячі двісті п”ятдесят грн. 00 коп.) – в дохід держави.
Дата судового рішення: 2012-04-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.