Коломієць Сергій Вікторович

0

Місце роботи: Київська філія ТОВ «Банк Фамільний»
Посада: начальник відділу кредитування
Склад корупційного правопорушення: Використання службового становища всупереч інтересам служби, вчинив зловживання службовим становищем, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи та спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): Коломійця Сергія Вікторовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, та призначити йому покарання – 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, строком на 3 (три) роки. Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засудженого Коломійця С.В. від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-06-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.