Скуйбіда Олег Юрійович

0

Місце роботи: Управління космічних наукових досліджень та телекомунікаційних систем
Посада: начальник відділу космічних телекомунікаційних систем
Склад корупційного правопорушення: Порушив встановлені законом обмеження щодо зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 гривень з конфіскацією 53875 (п’ятдесяти трьох тисяч вісімсот сімдесяти п’яти) гривень винагороди отриманої від роботи за сумісництвом.
Дата судового рішення: 2012-06-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.