Буш Михайло Михайлович

0

Місце роботи: Глобинський РВ Управління Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки в Полтавській області
Посада: інспектор
Склад корупційного правопорушення: Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення Буша Михайло Михайлович, перебуваючи на посаді інспектора Глобинського районного відділу Управління Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки в Полтавській області, будучи службовою особою органів цивільного захисту, всупереч діючому антикорупційному законодавству, скористався можливостями, пов’язаними зі службовими повноваженнями, за що без законних на те підстав отримав грошові кошти у розмірі 1000 грн.
Вид покарання (стягнення): Бушу Михайла Михайловича притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172-2 КпАП України у вигляді штрафу в розмірі 850 грн
Дата судового рішення: 2012-04-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.