Чехович Петро Михайлович

0

Місце роботи: Сільська рада с. Гаї Розтоцькі Зборівського району Тернопільської області
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Чехович П.М., працюючи сільським головою с. Гаї Розтоцькі Зборівського району Тернопільської області, будучи посадовою особою місцевого самоврядування, суб»єктом відповідальності за корупційні правопорушення, станом на 02.04.2012 року не подав по місцю роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, чим порушив вимоги фінансового контролю, передбачені ч. 1 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Чехович Петра Михайловича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст.172-6ч.1 КУпАП і накласти на ньогоадміністративне стягнення у вигляді 170 грн. штрафу
Дата судового рішення: 2012-04-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.