Андрійчук Тимофій Іванович

0

Місце роботи: Пожежно-рятувальна служба центру пропаганди ТУ МНСУ в Черкаській області
Посада: завідувач виставки.
Склад корупційного правопорушення: Андрійчук Т.І., перебуваючи на посаді завідувача виставки пожежно-рятувальної служби центру пропаганди ТУ МНСУ в Черкаській області, будучи службовою особою органів державної влади, порушив вимоги ч. 1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а саме одночасно зареєстрований директором Черкаського обласного відділення всеукраїнського благодійного фонду «Сприяння державній пожежній охороні», отримуючи із рахунків зазначеного фонду заробітну плату.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 850 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 1 769 грн. 90 коп.
Дата судового рішення: 2012-03-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.