Перепелиця Галина Миколаївна

0

Місце роботи: Дитячо-юнацька спортивна школа управління освіти Ніжинської міської ради
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: 07.03.2011 року Перепелиця Г.М. видала наказ №44-к про надання інструктору-методисту Адаменко О.В. відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 07.03.2011 року по 31.12.2013 року.При цьому, Перепелиця Г.М., знаючи вимоги ст.20 Закону України «Про зайнятість населення»про щомісячне подання до Ніжинського міськрайонного центру зайнятості даних про наявність вільних місць, всупереч інтересам ДЮСШ та чинного законодавства, цього не зробила з особистої заінтересованості. 01.09.2011 року Перепелиця Г.М. умисно, використовуючи службові повноваження пов*язані з одержанням її сином вигоди, неправомірно видала наказ №70-к про призначення свого сина Перепелицю Вадима Віталійовича з 01.09.2011 року на посаду за сумісництвом 0,5 ставки інструктора-методиста Ніжинської ДЮСШ по 9 тарифному розряду на період декретної відпустки Адаменко О.В.Тоді як відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про позашкільну освіту»педагогічним працівником позашкільного навчального закладу повинна бути особа, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту та належний рівень професійної підготовки. На підставі даного закону Перепелиця Г.М. 01.09.2011 року розробила і затвердила інструкцію інспектора-методиста ДЮСШ, пунктом 1.2 якої визначено, що на посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр».Тоді як Перепелиця В.В. не мав відповідної освіти необхідної для призначення на вказану посаду.
Вид покарання (стягнення): Перепелицю Галину Миколаївну притягнути до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.172-2 КУпАП та застосувати стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
Дата судового рішення: 2012-02-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.