Пушинський Іван Дмитрович

0

Місце роботи: Коритницьке лісництво ДП «Горохівського ЛМГ»
Посада: помічник лісничого
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Пушинського Івана Дмитровича в правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», ч.1 ст.172-2 КпАП України та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 900 (дев’ятсот) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 1600 (однієї тисячі шістсот) гривень.
Дата судового рішення: 2012-05-07
Номер судового рішення: 0302/900/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.