Булава Ніна Іванівна

0

Місце роботи: ДВК №560249 одномандатного виборчого округу №155
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Здійснювала розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем
Вид покарання (стягнення): Керуючись ст.75 КК України, звільнити обвинувачену від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку терміном на 1 рік. Відповідно до п.п.2, 3, ч.1 ст.76 КК України зобов’язати Булаву Ніну Іванівну не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання. Звільнити Булаву Ніну Іванівну від відбування призначеного судом покарання на підставі п. «е» ст.1 Закону України "Про амністію у 2014 році".
Дата судового рішення: 2014-05-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.