Басовська Зінаїда Олександрівна

0

Місце роботи: Тальнівське районне управління юстиції Черкаської області
Посада: в.о. начальника управління, начальник відділу державної виконавчої служби.
Склад корупційного правопорушення: Басовська Зінаїда Олександрівна, працюючи на посаді в.о. начальника Тальнівського районного управління юстиції Черкаської області –начальника відділу державної виконавчої служби, будучи державним службовцем 6 категорії 13 рангу, порушила вимоги п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», а саме –використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості 07.12.2011 року прийняла на посаду оператора комп’ютерного набору відділу державної виконавчої служби Тальнівського районного управління юстиції гр. Фещенка Руслана Вікторовича, з метою отримання заробітної плати останнього, завідомо знаючи, що Фещенко Р.В. свої функціональні обов’язки не виконуватиме та не перебуватиме на робочому місці.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 2 550 гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 2 675 гривень.
Дата судового рішення: 2012-04-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.