Іванків Мар’ян Володимирович

0

Місце роботи: Івано-Франківський МВ УМВС
Посада: оперуповноважений сектору ДСБЕЗ.
Склад корупційного правопорушення: Іванківа М.В. працюючи на посаді оперуповноваженого сектору ДСБЕЗ Івано-Франківського МВ УМВС, будучи службовою особою органів внутрішніх справ, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, будучи, відповідно до п.п. «д» п.1 ч.І ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, одержав 100 доларів США від Литвака М.В. за внесення ним постанови про відмову в порушенні кримінальної справи
Вид покарання (стягнення): Штраф у розмірі 1700 гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2012-06-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.