Юрчак Григорій Михайлович

0

Місце роботи: Терешківська сільська рада Барського району
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Підсудний Юрчак Г.М., працюючи на посаді сільського голови Терешківської сільської ради Барського району та будучи службовою особою в результаті неналежного виконання службових обов’язків, через несумлінне ставлення до них не забезпечив надходження до бюджету сільської ради коштів від оренди комунального майна –системи водопостачання.
Вид покарання (стягнення): Юрчака Григорія Михайловича визнати винним за ст.367 ч.1 КК України і, застосувавши ст.69 КК України, оштрафувати його на 850 грн. із позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків строком на два роки
Дата судового рішення: 2012-04-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.