Самойленко Лариса Миколаївна

0

Місце роботи: АО «Індекс банк»
Посада: завідуюча каси третього відділу.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання своїм службовим становищем, тобто умисного, всупереч інтересам служби, використання посадовою особою в інтересах третіх осіб, свого службового становища, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб.
Вид покарання (стягнення): Самойленко Ларису Миколаївну визнати винною у скоєнні злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України і призначити покарання за ч.2 ст. 364 КК України у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з операціями з грошовими коштами на підприємствах будь-якої форми власності строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити Самойленко Ларису Миколаївну від покарання у вигляді позбавлення волі, з випробуванням строком на 1 рік 6 місяців.
Дата судового рішення: 2012-04-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.