Скасків Ірина Богданівна

0

Місце роботи: Струсівська сільська рада
Посада: секретар
Склад корупційного правопорушення: Скасків Ірина Богданівна, працюючи секретарем Струсівської сільської ради Теребовлянського району Тернопільської області, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування із присвоєним 10 рангом, станом на 3 квітня 2012 року не подала за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру за 2011 рік. Таким чином, Скасків І.Б. порушила вимоги фінансового контролю, встановлені ч.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», за що частиною 1 статті 172-6 КУпАП передбачено відповідальність.
Вид покарання (стягнення): Скасків Ірину Богданівну визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП, таа накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі 170 грн.
Дата судового рішення: 2012-04-23
Номер судового рішення: 3-296/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.