Щербатюк Володимир Володимирович

0

Місце роботи: Соколівоцька сільська рада
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Будучи сільським головою с. Соколівочка Тальнівського району будучи посадовою особою органів місцевого самоврядування 4 категорії 9 рангу, використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, отримав для себе неправомірну вигоду, а саме без рішення сесії Соколівоцької сільської ради підписав розпорядження Соколівоцької сільської ради №126 від 14.12.2011 року, яким безпідставно преміював себе в розмірі 2326 грн., внаслідок чого завдав збитків місцевому бюджету на вказану суму.
Вид покарання (стягнення): Стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди у розмірі 2326 грн. 00 коп.
Дата судового рішення: 2012-01-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.