Андрейців Мирослав Миронович

0

Місце роботи: Стрийська центральна районна лікарня
Посада: лікар-нарколог-психіатр
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): Андрейціва Мирослава Мироновича за ст. 172-2 ч.1 КУпАП притягнути до адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 2550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) грн.. з конфіскацією в доход держави незаконно одержаної винагороди, грошей в сумі 300 (триста) грн., долучених до справи.
Дата судового рішення: 2012-04-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.