Прітула Віктор Миколайович

0

Місце роботи: Приватне підприємство «Енергія»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Прітула В.М., перебуваючи на посаді директора приватного підприємства «Енергія», розташованого в будівлі ТОВ «АТП УБ ХАЕС» по вул. Ринковій, 5 в м. Нетішині, виконуючи організаційно – розпорядчі та адміністративно – господарські обов’язки щодо прийому на роботу працівників та їх звільнення, являючись службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з використанням наданих йому повноважень, з корисливих мотивів, вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1300 грн. від працівника очолюваного ним підприємства – Лебейчука Ю.Ю
Вид покарання (стягнення): Прітулу Віктора Миколайовича за ч.4. ст. 368-3 КК України, із застосування ст.69 КК України, до штрафу в розмірі 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень.
Дата судового рішення: 2012-04-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.