Турченко Валерій Васильович

0

Місце роботи: КП «Лубенське МБТІ»
Посада: технік
Склад корупційного правопорушення: Перехрест О.П. запропонував Турченку В.В. одержати від Солдатенкової О.М. хабар в розмірі 2000 грн. за виконання її замовлення в терміновому порядку. Після цього вони вступили у злочинну змову, за якої Турченко В.В. сприятиме Перехресту О.П. в одержанні від Солдатенкової О.М. хабара в сумі 2000 грн., які в подальшому мали поділити між собою.
Вид покарання (стягнення): Призначити покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 6 000 ( шість тисяч) грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Дата судового рішення: 2012-03-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.