Соляник В'ячеслав Олександрович

0

Місце роботи: СВ Лозовського МВ ГУМВС України в Харківській області
Посада: Старший слідчий
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара посадовою особою, яка займає відповідальне положення й шахрайство- заволодіння чужим майном або придбанням права на майно шляхом обману або зловживанням довіри.
Вид покарання (стягнення): Соляника В'ячеслава Олександровича визнати винним по ст. ст. 368 ч. 2 КК України, 190 ч.1 КК України в редакції 2001 року й призначити йому покарання по ст. 368 ч. 2 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю, з позбавленням його права займати посади пов'язані виконанням функцій представника влади, а також з аналогічною діяльністю в правоохоронних органах строком на 3 роки; по ст. 190 ч.1 КК України у вигляді 2-х років обмеження волі; У силу ст. 70 КК України по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання, більш суворим і остаточно призначити покарання по їхній сукупності у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю, з позбавленням його права займати посади пов'язані виконанням функцій представника влади, а також аналогічною діяльністю в правоохоронних органах строком на 3 роки. Згідно зі ст. 54 КК України позбавити Соляника В.А. звання майора міліції.
Дата судового рішення: 2012-04-04
Номер судового рішення: 2029/1-532/ 11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.