Трегубець Марина Вікторівна

0

Місце роботи: Єнакіївська ОМПІ
Посада: Головний державний податковий ревізор-інспектор у відділі по виявленню й розпорядженню безхазяйним майном, а також майном, яке переходить у власність держави
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення в офіційні документи свідомо неправдиві свідчення, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Трегубець Марину Вікторівну від відбування призначеного покарання, установивши випробний термін тривалістю 2 (два) роки, поклавши на неї обов'язки, передбачені ст. 76 КК України: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-03-05
Номер судового рішення: 1-453/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.