Коваль Андрій Володимирович

0

Місце роботи: Межівський РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області
Посада: начальник сектору інформаційних технологій
Склад корупційного правопорушення: Коваль А.В., будучи відповідно до п. «д»ч. 1 ст. 4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"" суб'єктом корупційного правопорушення, умисно, з метою укриття корупційного правопорушення та уникнення керівним складом Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області внутрішнього службового розслідування за фактом вчинення корупційного правопорушення дільничним інспектором міліції Макогоном О.В. та вжиття до них в подальшому заходів дисциплінарного характеру, не вжив вичерпних заходів у разі виявлення корупційного правопорушення та не поставив на статистичний облік ф. 2-К за фактом вчинення адміністративного корупційного правопорушення ДІМ Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Макогоном О.В., що призвело до його укриття та викривлення державної статистичної звітності щодо боротьби з корупцією.
Вид покарання (стягнення): Визнати Коваля Андрія Володимировича винним у скоєнні антикорупційного правопорушення, передбаченого ст. 172-9 КУпАП і накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.
Дата судового рішення: 2012-03-20
Номер судового рішення: 0425/396/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.