Москалець Григорій Леонідович

0

Місце роботи: Петрівська РДА
Посада: завідуючий відділом освіти
Склад корупційного правопорушення: Москалець Г.Л., який є державним службовцем, являється близькою особою –чоловіком Москалець Г.А. та є безпосереднім керівником підлеглої особи. Станом на 23.08.2011 року вищезазначені обставини, що порушують вимоги частини першої ст. 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" у п'ятнадцятиденний термін (з 01.07.2011 року по 15.07.2011 року) не були усунуті. Тобто, Москалець Г.Л. після закінчення встановленого законом терміну продовжував здійснювати безпосереднє керівництво своєю дружиною Москалець Г.А. Таким чином, у Москальця Г.Л. виник конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень по відношенню до своєї дружини.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді адміністративного штрафу у розмірі 170 (ста семидесяти) гривень на користь держави.
Дата судового рішення: 2011-09-14
Номер судового рішення: 3-664/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.