Пшеничников Євген Альфредович

0

Місце роботи: Конотопська МДПІ
Посада: старший державний податковий ревізор-інспектор відділу погашення прострочених податкових зобов'язань
Склад корупційного правопорушення: Пшеничников Є.А. своїми діями вчинив адміністративне правопорушення, передбачене за ст.172-5 ч.2 КпАП України, так як він скоїв порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви).
Вид покарання (стягнення): Пшеничникова Євгена Альфредовича визнати винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ст.172-5 ч.2 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення в виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п'ятдесят) грн. з конфіскацією дарунка у виді пляшки коньяку та коробки цукерок на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-02-06
Номер судового рішення: 1807/789/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.