Іванова Катерина Миколаївна

0

Місце роботи: гуртожиток Київського регіонального вищого професійного училища будівництва
Посада: комендант
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар, будь-якої дії з використанням службового становища.
Вид покарання (стягнення): Покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п’ятисот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п’ятсот) гривень в дохід держави з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах і в організаціях будь-якої форми власності, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 1 рік.
Дата судового рішення: 2011-12-21
Номер судового рішення: 1-1597/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.