Яковлєв Ігор Анатолійович

0

Місце роботи: ТОВ «ТРК ОНЮА «Академія»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Підроблення інших документів, які видаються або засвідчуються іншою особою, що має право видавати або засвідчувати такі документи, й яка представляє права, з метою використання підроблення, вчинено повторно; використання завідомо підробленого документу; закінчений замах на заволодіння чужим майном й придбання права на нього шляхом обману й зловживання довірою (шахрайство), вчинено у особливо великих розмірах, однак не доведено до кінця з причин, що незалежали від його волі; присвоєння офіційних документів шляхом зловживання службовим становищем, здійснення таких же дій відносно приватних документів, що перебувають на підприємствах незалежно від форм власності, вчинене в інших особистих інтересах, що спричинили порушення роботи підприємства й вчинено відносно особливо важливих документів; примушення свідків до дачі завідомо неправдивих свідчень шляхом підкупу свідків.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити Яковлєва Ігоря Анатолійовича від відбування покарання з випробувальним строком на 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2011-11-10
Номер судового рішення: 1-353/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.